SOFTVER: KAMENO by Biro Greensoft
 
 
 01.04.
2010.
KAMENO NAZADDatum puštanja u rad: 01.04.2010.

Korisnik:
- SZR "Kamenpromet" - Bečej
- KR "Barta" - Bečej

Osnovne funkcije:
- Evidencija repromaterijala
- Evidencija proizvoda
- Evidencija kupaca i dobavljača
- Prijemnice
- Radni nalog
- Karton repromaterijala, proizvoda
- Mesečna rekapitulacija
- Ulazni računi
- Izlazni računi
- Rekapitulacija poreza
- Odbitak
- Cenovnik
- Inventar
- Receptura
- Popunjavanje virmana
- Knjige: knjiga primljenih računa, knjiga izlaznih faktura, knjiga IF, knjiga UF
- Kartoni 
 

  ZAHVALJUJEMO SE NA
PRUŽENOJ PAŽNJI.  
VI STE NAŠ
197199
POSETILAC


 
© 2008 - Biro Greensoft