SOFTVER: PROGRAM ZA EVIDENCIJU PODATAKA - DOO ROLOMETAL by Biro Greensoft
 
 
 01.04.
2009.
PROGRAM ZA EVIDENCIJU PODATAKA - DOO ROLOMETAL NAZADDatum puštanja u rad: 01.04.2010.

Korisnik:
- DOO "Rolometal" - Bečej

Osnovne funkcije:
- Evidencija repromaterijala
- Evidencija proizvoda
- Evidencija kupaca i dobavljača
- Prijemnice
- Radni nalog
- Karton repromaterijala, proizvoda
- Mesečna rekapitulacija
- Ulazni računi
- Izlazni računi
- Rekapitulacija poreza
- Odbitak
- Cenovnik
- Inventar
- Receptura
- Popunjavanje virmana
- Knjige: knjiga primljenih računa, knjiga izlaznih faktura, knjiga IF, knjiga UF
- Kartoni 
 

  ZAHVALJUJEMO SE NA
PRUŽENOJ PAŽNJI.  
VI STE NAŠ
197196
POSETILAC


 
© 2008 - Biro Greensoft