CAC: X CAC BAČKO PETROVO SELO by Biro Greensoft
 
 
 21.04.
2018.
X CAC BAČKO PETROVO SELO NAZADDana 21.04.2018. godine održana je jubilarna 10. Nacionalna izložba pasa u Bačkom Petrovo Selu. Biro Greensoft pružao informatičku podršku organizatorima koja se sastojala u sledećem:

Propozicije
PlakatVideo za najavu
 
Reklamiranje preko sajta, društvene mreže, Balkankinology,

Online prijava preko web stranice društva

Povratni e-mail izlagačima sa prijavljenim podacima

Podrška izlagačima oko prijave, izmena eventualnih pogrešno unetih podataka

Priprema Kataloga i ocenjskih listova za štampu

Spisak sudija sa spiskovima ko šta sudi (po rasama sa kataloškim brojevima)

Ringovi (lista rasa za sudenje) 

Admin deo za organizatora izložbe sa opcijama:

  • pregled upisanih podataka
  • pretraga vlasnika
  • evidentiranje primljenih uplatnica
  • priprema Kataloga, dopune
  • rasa – sudija (evidentiranje koja sudija koju rasu da sudi)
  • statistika po rasama
  • ocenjski list
  • statistika plaćenih/neplaćenih prijava za domaće i za inostrane izlagače


Posle izložbe na sajt kinoškog društva „Tisa” posavljeni su sledeći podaci:

UČESNICI

KATALOG

STATISTIKA PO RASAMA

REZULTATI BEST IN SHOW-A

FOTO GALERIJA

VIDEO GALERIJA

 


 
 

  ZAHVALJUJEMO SE NA
PRUŽENOJ PAŽNJI.  
VI STE NAŠ
197197
POSETILAC


 
© 2008 - Biro Greensoft