BIRO GREENSOFT - ISTORIJAT FIRME
 
 

Firma Biro Greensoft je osnovana 15. februara 2006. godine. Tog dana je usvojen zahtev vlasnika Arpaš Atile za osnivanje preduzetničke radnje kod Agencije za privredne Registre pod delovodnim brojem: 2143/06.
Osnovna delatnost je pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa. Prvenstveno se radi o računovodstvenim programima, zatim programima za obračun, za statistiku i za evidenciju.

Vlasnik radnje je ujedno i nastavnik informatike u osnovnoj školi. Nedostatak softvera na našem tržištu za školske potrebe inicirao je pisanje programa koji su imali cilj da radnicima u osnovnoj školi pomognu u poslovima evidentiranja.
Program za obračun plate je napisan još davne 1999. godine. Počelo je kao mala aplikacija, koja je izračunavala zarade zaposlenih i pravila neke izveštaje. Vremenom je ova aplikacija obogaćena funkcijama koje danas omogućavaju potpuno vođenje obračuna zarada i za redovne i za vanredne poslove. Program se danas korišti u 12 osnovnih i srednjih škola od Mola do Bačkog Gradišta, kao i u gradskoj Biblioteci u Bečeju.

Sredinom 2006. godine javlja se veća potreba za dopunom delatnosti firme. Pojavljuje se potreba za web designom. Firme uveliko primećuju da svoju filozofiju ne mogu realizovati bez korišćenja interneta i elektronske prezentacije svojih delatnosti i proizvodnih programa. Biro Greensoft je spreman da izađe u susret sa novim izazovima savremenog poslovanja.


Sedište je u Bačkom Petrovom Selu u ulici Vladimira Nazora 30. Firma nema radnju, pošto je za obavljanje poslova dovoljna kancelarija od 32 m2 u kući vlasnika. Vlasnik sve poslove obavlja sam, uz pomoć svoje supruge. Firma nije obveznik PDV-a.
Poslovni slogan firme: POŠTENO I LEGALNO.


 
 

  ZAHVALJUJEMO SE NA
PRUŽENOJ PAŽNJI.  
VI STE NAŠ
197191
POSETILAC


 
© 2008 - Biro Greensoft