BIRO GREENSOFT - SOFTVER
 
 
Osnovni delatnost Firme "Biro Greensoft" je pisanje kompjuterskih programa. Programi su pravljeni u Windows okruženju pomoću softvera MS Access koji podržava rad sa relacionim bazama podataka. Jedini uslov za korišćenje naših aplikativnih softvera jeste licencirani MS Windows. Naše programe možete pokrenuti i koristiti u Run-Time modu, dakle ništa drugo od softvera nije potrebno da imate na vašem računaru.

Za projektovanje aplikativnih programa, firma koristi sledeće licencirane softvere:
   MS Access 2003
   Office Access 2003 Developer Extension
   Tools for the Microsoft Office System

Projektovanje aplikativnih softvera sastoji se od sledećih faza:
   Početna konsultacija sa listom želja korisnika
   Izrada razvojnog plana i detaljne ponude
   Izrada aplikativnog softvera
   Instalacija i podešavanje sistema
   Stalna konsultacija, provera i testiranje
   Puštanje u rad
   Edukacija korisnika
   Zajedničko korišćenje u prvom mesecu rada
   Stalno održavanje i proširivanje softvera prema zahtevima korisnika
   Zatvaranje poslovne godine, arhiviranje podataka, otvaranje nove poslovne godine 
 

  ZAHVALJUJEMO SE NA
PRUŽENOJ PAŽNJI.  
VI STE NAŠ
196132
POSETILAC


 
© 2008 - Biro Greensoft